Date cu caracter personal

S.C. C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT S.R.L. este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 30386.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră. Aceste date sunt folosite pentru crearea/accesarea contului de către titular, activităti comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă prin diferite forme.