Garantii si retur

1. DREPTUL DE DENUNTARE UNILATERALA AL CLIENTULUI

1.1 Clientul are dreptul sa notifice in scris SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea Produsului.

Denuntarea unilaterala se va efectua in conformitate cu procedura de retur de mai jos.

Clientul va transmite notificarea de denuntare unilaterala la adresa de e-mail contact@best-one.ro, notificare ce trebuie sa contina cererea explicita de denuntare, datele de identificare ale clientului, numarul comenzii, contul bancar al clientului in care se doreste returnarea sumelor achitate anticipat si sucursala la care este deschis contul.

In cazul in care clientul a achizitionat mai multe produse acesta are dreptul de a denunta partial contractul.

1.2 Costuri aferente denuntarii unilaterale

In cazul in care clientul decide sa denunte contractul, acesta va achita costurile directe ale returnarii Produselor.

Sumele platite anticipat de catre Client si datorate de catre SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL vor fi returnate dupa emiterea facturii de stornare fara a depasi un termen de 30 zile de la momentul denuntarii, iar costurile aferente returnarii acestor sume vor fi in sarcina SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL.

1.3 Procedura de retur in cazul denuntarii unilaterale

Clientul trebuie sa returneze catre SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL Produsul in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data trimiterii in scris a denuntarii unilaterale.

La momentul returnarii produselor, in vederea identificarii clientului care a transmis denuntarea unilaterala, acesta va completa si va transmite in mod obligatoriu formularul de retur primit in pachetul sau la momentul livrarii.

Returnarea Produselor se va face la adresa indicata in formularul de retur, in ambalajul original, cu toate accesoriile aferente, fara nicio deteriorare, in conditiile in care au fost livrate mai putin uzura rezultata din utilizarea conforma, in caz contrar, clientul fiind dator a achita contravaloarea integrala a acestor produse. Suma rambursata va fi suma achitata aferenta comenzii efectuata de catre client.

Sub conditia returnarii Produselor in termenul de 7 zile lucratoare mai sus mentionat si in starea in care au fost livrate clientului, mai putin uzura rezultata din utilizarea conforma, SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL va emite o factura de stornare si va rambursa clientului platile deja efectuate cu privire la achizitionarea Produsului. Restituirea sumelor se va efectua in maximum 30 (treizeci de zile) de la data la care SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL a primit notificarea de denuntare unilaterala a clientului. Sumele vor fi rambursate de catre SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL clientului in contul bancar indicat de catre client, cu exceptia cazului in care clientul a efectuat plata prin intermediul cardului bancar, situatie in care banii vor fi returnati automat in contul aferent cardului bancar respectiv. Taxele de curierat aferente returnarii Produsului conform acestei clauze sunt suportate de catre Client.

Starea Produselor returnate se va consemna pe formularul de retur care insoteste Produsul respectiv (sau, in lipsa acestuia, printr-un document separat) de catre SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL.

In situatia in care Produsele nu sunt returnate in termenul de 7 zile lucratoare mentionat mai sus si/sau nu sunt returnate in starea in care au fost livrate clientului, mai putin uzura rezultata din utilizarea conforma a Produsului, clientul are obligatia de a plati integral valoarea acestuia. In acest scop SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL va transmite Clientului factura aferenta si, daca este cazul va restitui Produsul acestuia, impreuna cu formularul de retur cu constatarile SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORTSRL. Clientul are obligatia de a achita integral factura in termen de 30 de zile de la data transmiterii.

Pentru mai multe detalii privind procesul de returnare se poate apela Serviciul Relatii Clienti SC C&C ANT MULTICOM IMPORT-EXPORT SRL la numerele din sectiunea MODALITATI DE CONTACTARE sau CONTACT din site-ul www.best-one.ro.